About us

GITOR ka kapital te regjistruar ne ARBK me 4,660,000.00 Eur, te zoteruar ne perqindje me 51% nga z.Bledian Ramadani (Aktualisht Menaxher Ekzekutiv) dhe me 49% nga znj.Bleona Ramadani (Njekohesisht Menaxhere e Financave.)

Our Team

...

Bleona Ramadani

Chief Financial Officer

...

Muharrem Jezerci

Sales Manager

...

Diana Ramadani

Financial Officer

...

Bledar Gerguri

Import Representative

...

Mentor Syla

Terrain Supervisor

...

Vaxhid Kqiku

Terrain Supervisor

About Us

Who we are and what we do

GITOR eshte themeluar me 01 shtator 2019 nga z.Bledian Ramadani, dhe ka filluar pune zyrtarisht me 01 Qershor 2020. Kryesisht ne aktivitetin e tregtise me shumice te produkteve te xhamit dhe artikujve te saj. Emri GITOR rrjedh nga ideja e kombinimit te fjaleve: GJILAN dhe MOTOR. Nje kombinim qe ka lindur ne mendjen e z.Bledianit shume kohe me pare, dhe ai se bashku me te motren znj.Bleona Ramadani arrin ne konkludim per vendosjen e emrit GITOR. Pas kesaj duke pare zhvillimin e tregut Kosovar te orientuar nga cilesia GITOR fillon perpjekjet per te sjellur produkte me cilesore dhe me kualitative ne treg ,dhe keshtu ne me pak se 1 vit, GITOR arrin te importoj nga 13 shtete produkte xhami dhe artikuj te saj. duke qene partner me shume fabrika globale te xhamit, dhe duke krijuar ura lidhese me shume partner nderlidhes qe jane factor kyc ne tregun global te xhamit. Si rrjedhoje e ketij intensiteti kaq te madh te punes, pas hulumtimeve te shumta rreth kerkesave mbi cilesine ,GITOR ia del te arrije marreveshjen me fabriken me te madhe te xhamit ne bote AGC, per t’I sjellur produktet e saja edhe ne tregun Kosovarë dhe me gjere, te cilat nuk kane qene me pare prezente. GITOR sot furnizon dhe eksporton edhe ne gjithe Ballkanin Juglindor duke perfshire produktet e AGC-se dhe duke I dhene rendesi zhvillimit te tregut edhe ne shtete fqinje si Shqiperia,Maqedonia dhe Mali I Zi. Vizioni I z.Bledianit eshte shume I madh, ai kryesisht eshte orientuar edhe zhvillimin e patundshmerive, ku GITOR zoteron dhe numeron shume prona dhe pasuri kyce te paluajtshme brenda gjithe territorit te Republikes se Kosoves dhe Rajonit. Misioni I ri 10 vjecar GITOR 2033 , eshte orientuar kryesisht ne zhvillimin e biznesit te xhamit dhe avansimin e metutjeshem te tregut, duke sjellur gjithmone produkte innovative dhe cilesore, dhe duke I dhene rendesi shume te madhe produkteve te AGC-se si zgjidhje e vetme e shume problemeve dhe kerkesave ndertimore qe paraqiten ne tregun Kosovarë.

  • 70% te tregut

  • 90 mije lloje produktesh

  • sherbim te jashtezakonshem

  • cmime preferenciale

Our Ceo ?

Z.Bledian Ramadani ka lindur ne fshatin Smire te Komunes se Viti, I rritur ne nje familje shqiptare moderne te kohes, ai shkollimin fillor e kreu ne vendlindje, te mesmen ne Viti, dhe duke vazhduar me studime ne drejtimin Menaxhment dhe Informatike ne Universitetin e Gjilanit. Ai eshte nje biznesmen dhe sipermarres tejet modern I kohes, I orientuar gjithmone ne rritje dhe zgjerim te shpejte dhe te hovshem, I dhene shume pas pronave dhe patundshmerive dhe projekteve ndertimore. Me ide te shumta koncize, inovative dhe tejet interesante. Sot GITOR ka kapital te regjistruar ne ARBK me 4,660,000.00 Eur, te zoteruar ne perqindje me 51% nga z.Bledian Ramadani (Aktualisht Menaxher Ekzekutiv) dhe me 49% nga znj.Bleona Ramadani (Njekohesisht Menaxhere e Financave.) Kesisoj GITOR fillon aktivitetin e saj dhe rrjedhimisht ne nje periudhe shume te shkurter kohore thyen me shpejtesi barrierat e penetrimit ne treg, duke sjellur produktet e Sisecam Turkiye ,dhe me shpejtesi ze vend si distributor me cmimin me te mire te xhamit ,duke ofruar sherbime te reja efikase dhe te panjohura me pare per tregun.

About Us

GITOR tregon aftesite e saj dhe njeh edhe si sukses te madh operimin edhe ne kohet me te veshtira, ku gjate pandemise I tere tregu Kosovar kishte mbetur pa produkte xhami si pasoje e pandemise COVID19, ku GITOR arrin te jete I vetmi importues dhe distributor ne vend dhe poashtu edhe ne regjion, qe ia doli te importoje dhe furnizoj pa ndalur, tregun me produkte xhami ,duke I sherbyer shume projekteve te klienteve tane te lene ne gjysme si pasoje e mungesave te xhamit.